Aplikace betonové stěrky

Jak natáhnout betonovou stěrku na stěnu?

 

Betonovou stěrku je nutné před aplikací důkladně promíchat buď ručně nebo míchadlem s nízkými otáčkami (cca 400 ot./min.) za účlem získání jednotné konzistence. Před použitím hmotu neřeďte.

 

Na hotový a připravený povrch musí být naneseny dvě vrstvy. První vrstva s maximální tloušťkou 2 mm za pomocí hladké špachtle z nerezové ocelu, a následně druhou vrstvu nazývanou texturovou, a to pomocí špachtle z nerezové oceli se zaoblenými rohy. Povrch nesmí být nanášen na zmrzlé, vlhké, silně nasluněné podloží, nebo za mlhy či deště.

Texturová vrstva a dekórování musí být provedena krátkými, nepravidelnými pohyby hladítka - krouživými, vertikálními, horizontálními či diagonálními pohyby. Povrchová úprava musí být provedena vysoce kvalitním nerezovým hladítkem. Doporučováno je použití hladítka určeného pro štuky se zaoblenými hranami.

Pro dosažení efektu „stínování/žíhání” je potřeba silně a energeticky vtírat vybrané oblasti a držet přitom hladítko ploše s minimálním sklonem k povrchu. Plánujete-li provést na hmotě stínování/žíhání, používejte hladítko z uhlíkové oceli.

Bude-li při nanášení plocha vlhká a plastická, dosáhnete stejnoměrného a hladkého povrchu. Jestliže pracujete s čerstvým povrchem, můžete dosáhnout různých efektů, např. otisknutím šroubů

Při nanášení betonové stěrky by okolní teplota by měla dosahovat 5° C až +20° C.

 

TECHNIKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETONOVÉ STĚRKY:

 

Stínované/žíhané vlny

 

První vrstva o tloušťce od 1,0mm - 1,5 mm je aplikována za použití kovového hladítka. Po uplnyutí 12-24 hodin je aplikována druhá vrstva o tloušťce 2,0 mm za použití kovového hladítka nebo hladítka pro aplikaci štuků. Následně ještě na čerstvém povrchu tvoříme vlny, a to držením hladítka ploše k povrchu a pohybováním směrem nahoru. Po 24 hodinách provádíme efekt stínování/žíhání. Stínování/žíhání provést suchým hladítkem drženým v úhlu nebo ploše k povrchu.

 

Drážkovaná struktura, tvarovaná kartáčem

 

První vrstva o tloušťce od 1,0 mm -1,5 mmm je aplikována pomocí kovového hladítka nebo hladítka na štuky. Po 12-24 hodinách je aplikována druhá texturovaná vrstva o tloušťce od 1,0 do 2,0 mm za použití hladkého kovového hladítka nebo hladítka určeného pro štuky. Následně je nutné ještě na čerstvé omítce provést texturu, a to horizontálním kartáčováním pevným kartáčem a poté je nutné vzniklé trhliny vyrovnat, zahladit plochým štětcem. Po uplynutí 24 hodin provést stínování/žíhání za použití kovového hladítka určeného pro štuky. Provést suchým hladítkem drženým v úhlu nebo ploše k povrchu.

 

Pravidelná struktura tvarovaná válcem a stínovaná/žíhaná

 

První vrstva 2,0 mm je aplikovaná pomocí kovových pásů nebo hladítka určeného pro štuky. Na čerstvé omítce tvoříme texturu použitím koženého válce (nezapomínejte na jednosměrný pohyb nahoru). PO vyschnutí odříznout větší kousky pomocí kovového hladítka a druhou vrstvu aplikovat na hladký povrch pomocí hladítka na štuky a světlejší barvy... Aplikovat pomocí hladítka na štuky do tloušťky umožňující stínování/žíhání (tmavší stopy)

 

Nepravidelná struktura betonové stěrky tvarovaná válcem – dvoubarevná

 

První vrstva o tloušťce 2,0 mm aplikovaná pomocí kovového hladítka nebo hladítka na štuky. Po uplynutí 12-24 hodin aplikovat texturovou vrstvu o tloušťce 2,0 mm na hladký povrch nebo pomocí kovového hladítka s použitím světlejší barvy. Vrstvu aplikujeme v tloušťce, která umožňuje stínování/žíhání.

 

Struktura dřeva a korýšů v betonu se stínováním/žíháním

 

První vrstva o tloušťce 1,0-1,5 mm aplikovaná pomocí kovového hladítka nebo hladítka na štuky. Po uplynutí 12-24 hodin se aplikuje druhá texturová vrstva o tloušťce 2,0 mm na hladký povrch použitím kovového hladítka nebo hladítka na štuky. Následně na čerstvém povrchu provést nákres otisku dřeva. Lze použít dlouhou desku a zaoblit ji ostrým dlátem. A kotvy lze provést pomocí silnostěnné trubice nebo hydraulického kolene. Efekt korýše lze vytvořit pomocí obyčejného kartáče či přírodní houby. Po uplynutí 12-24 hodin provést stínování/žíhání pomocí kovového hladítka nebo hladítka na štuky. Efekt stínování/žíhání provést suchým hladítkem drženým v úhlu nebo ploše k povrchu.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.